DJ Akademija

Prijava

Nova generacija kreće u ožujku 2023.

Dj Akademija je prva hrvatska škola namijenjena naobrazbi DJ-eva. Od 2005. imali smo oko 650  polaznika koji dolaze iz cijele Hrvatske te susjednih zemalja. 

27. generacija

11.03. – 13.05.2023.

Podaci iz prijave nisu javni i služe isključivo za potrebe organiziranja DJ Akademije. 

Nakon vaše prijave, kontaktirati ćemo vas sa svim potrebnim informacijama i daljnjim koracima oko upisa. Ukoliko ne dobijete od nas povratnu informaciju u roku 14 dana, molimo da nam javite i obavijestite nas o vašoj prijavi.

Ako imate problema sa prijavom, osnovne podatke (Ime i prezime, adresa sa osobne iskaznice, OIB, datum rođenja, broj mobitela) možete dostaviti i putem e-maila.

Voditelj projekta: Josip Ćurković  

Mob: 091 201 0 336 

Molimo da prijavu ispunjavaju samo najozbiljnije zainteresirani.

    Zagreb - 27. generacija

    OBAVEZNO

    NEOBAVEZNO