DJ Akademija

Prijava

Nova generacija kreće u ožujku 2023.

Dj Akademija je prva hrvatska škola namijenjena naobrazbi DJ-eva. Od 2005. imali smo oko 650  polaznika koji dolaze iz cijele Hrvatske te susjednih zemalja. 

Nova generacija trebala bi se održati tijekom 2024. godine.

Točan termin će biti istaknut naknadno.

Podaci iz prijave nisu javni i služe isključivo za potrebe organiziranja DJ Akademije. 

Nakon vaše prijave, kontaktirati ćemo vas sa svim potrebnim informacijama i daljnjim koracima oko upisa. Ukoliko ne dobijete od nas povratnu informaciju u roku 14 dana, molimo da nam javite i obavijestite nas o vašoj prijavi.

Ako imate problema sa prijavom, osnovne podatke (Ime i prezime, adresa sa osobne iskaznice, OIB, datum rođenja, broj mobitela) možete dostaviti i putem e-maila.

Voditelj projekta: Josip Ćurković  

Mob: 091 201 0 336 

Molimo da prijavu ispunjavaju samo najozbiljnije zainteresirani.

    Zagreb - 28. generacija

    OBAVEZNO

    NEOBAVEZNO