Udruga Zvuk

Potpomognuto sredstvima ureda za kulturu grada Zagreba

Udruga zvuk je svojevrsni nastavak rada i projekata koji su pokrenuti unazad 20-ak godina kao što su Dj Akademija, Radio Deejay, Televizija Deejay te portal www.deejay.hr.

S danom 12. ožujka 2019.  službeno je odobreno rješenje kojim se u registar svrstava upis udruge pod nazivom UDRUGA ZVUK.

Na osnivačkoj skupštini održanoj 11. siječnja 2019. za predsjednika je jednoglasno izabran Josip Ćurković, za dopredsjednika Matija Lovrec a za glavnog tajnika Tomislav Sviben. Ostali osnivači su još Ivan Pavlinić i Danijel Vnučec.

Udruga sukladno ciljevima Udruge  djeluje u cijeloj Hrvatskoj na području kulture i umjetnosti te glazbenog obrazovanja i savjetovanja mladih.

Kroz Udrugu ćemo i dalje promicati edukaciju, rad s djecom i mladima s naglaskom na osobe s posebnim potrebama. Zalagat ćemo se i za prava glazbenika koz zaštitu rada i nastupa u klubovima i na manifestacijama, priznavanje statusa umjetnika, promicanje slobodnog i legalnog pristupa i korištenja glazbenih sadržaja itd. 

Ciljevi

 • promocija i približavanje glazbene kulture i srodnih umjetničkih izričaja široj javnosti s naglaskom na mlade;
 • poticanje edukacije, komunikacije i inovacije u procesu kreativnog stvaranja te promicanje slobode umjetničkog izražavanja, kroz razvijanje okruženja temeljenog na kulturnoj suradnji;
 • podupiranje mladih umjetnika u prezentaciji prema široj publici i nastojanje u stvaranju percepcije o kvalitetnoj glazbenoj umjetnosti i njezinom razvoju;
 • utjecanje na kreiranje društva odgovornog prema svim svojim članovima, a osobito prema djeci, mladima, osobama s posebnim potrebama;
 • poticanje svih društvenih skupina na sudjelovanje i kreiranje glazbene kulture;
 • predstavljanje glazbene umjetnosti na kreativan, originalan i zabavan način;
 • unapređenje lokalne umjetničke i glazbene scene;
 • promicanje volonterskog rada;
 • zaštita i promicanje općih ljudskih prava svih građana i građanki;
 • zaštita i promicanje specifičnih prava skupina kojima se Udruga bavi u svojim aktivnostima (djeca, mladi);
 • zalaganje za prava glazbenika (zaštita rada i nastupa u klubovima i na manifestacijama, priznavanje statusa umjetnika);
 • promicanje slobodnog i legalnog pristupa i korištenja glazbenih sadržaja;
 • zalaganje za uvođenje izvanškolske glazbene nastave i edukacije.

Članstvo

Članstvo u udruzi je dobrovoljno.
Članom može postati svaka fizička osoba suglasna sa Vizijom, Statutom i Etičkim kodeksom Udruge, što potvrđuje osobnim potpisom na pristupnici.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Članom Udruge smatra se osoba koja svojim aktivnim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruge.

___

__________________

Predsjednik: Josip Ćurković

Dopredsjednik: Matija Lovrec

Tajnik: Tomislav Sviben

Ostali osnivači: Ivan Pavlinić, Danijel Vnučec

Članovi volonteri: Aleksandar Kiternaš, Marc Sokolec, Maksim Kiš, Goran Vujasin

Sjedište: Vicka Gecana 5, 10360 Zagreb

Kontakt: zvuk@deejay.hr

Datum upisa u registar: 18.03.2019.

IBAN: HR3023400091111001896 (PBZ)

OIB: 55395726945

RNO: 0427879

MB: 5068045

Reg. broj: 21013377

STATUT Udruge

__________________