Opći uvjeti poslovanja

Ovo su Opći uvjeti poslovanja TVRTKE (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“). Koristeći se Internet stranicom, uslugama Internet trgovine ili aplicirajući za Korisnički račun izjavljujete da ste suglasni s ovim Općim uvjetima koji predstavljaju sastavni dio svakog Ugovora sklopljenog između Vas i TVRTKE.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete. Ukoliko bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nije jasna ili razumljiva slobodno nas kontaktirajte na T: +385912010336, E: info@deejay.hr  adresa: Vicka Gecana 5, 10360 Sesvete. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, ljubazno Vas molimo da ne koristite usluge Internet stranice i Interne trgovine te svih pridruženih sadržaja istih.

Opći uvjeti dostupni su na hrvatskom jeziku.

I/ OPĆE ODREDBE

 1. Definicije pojmova

1.1. U ovim Općim uvjetima, osim ukoliko kontekst zahtijeva drugačije, sljedeći izrazi, korišteni ovdje, imat će sljedeća značenja:

 • Ugovor“ znači svaki ugovor o kupnji sklopljen na određeno vrijeme između TVRTKE i Korisnika putem Internet stranice.
 • Radni dan“ znači svaki dan kada su poslovne banke otvorene za generalno poslovanje (uključujući usluge deviznog poslovanja i depozite stranih valuta) u Zagrebu, Hrvatska;
 • EUR” znači službenu valutu u Republici Hrvatskoj;
 • Internet stranica“ znači deejay.hr i sve njene podstranice
 • TVRTKA“ znači Radio Deejay d.o.o., sa sjedištem u Vicka Gecana 510360 Sesvete,  Hrvatska; OIB: 43459317368 upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MB: 080659728
 • Proizvod“ znači svaki proizvod ili usluga iz asortimana TVRTKE koje nudi i/ili prodaje TVRTKE putem Interneta
 • Korisnik“ znači svaka fizička osoba koja u svojstvu potrošača zaključuje Ugovor sa TVRTKOM
 • Viša sila“ U vezi s bilo kojom Ugovornom stranom, znači okolnosti van razumne kontrole te Ugovorne strane, uključujući, bez ograničavanja, Božja djela, djela bilo koje vlade ili nadnacionalne vlasti, izbijanje sukoba, nacionalne ugroženosti, pobune, javni nemiri, požari, eksplozije, poplave, epidemije, isključenje s rada (bilo od strane stranke ili ne), ograničenja;

1.2. U ovim Općim uvjetima primjenjuju se sljedeća pravila tumačenja:

 • (i) osim ako kontekst drukčije ne zahtijeva, riječi u jednini uključuju i množinu te obratno;
 • (ii) upućivanje na određeni članak, odjeljak ili Prilog tumači se kao upućivanje na taj određeni članak, odjeljak ili Prilog ovih Općih uvjeta;
 • (iii) naslovi i podnaslovi su isključivo radi lakšeg snalaženja i nisu od utjecaja na tumačenje ovih Uvjeta korištenja;
 • (iv) svako upućivanje na odredbu zakona, znači upućivanje na tu odredbu kako se ista može izmijeniti s vremena na vrijeme;
 • (v) upućivanje na „osobu“ uključuje svaku osobu, fizičku ili pravnu, tvrtku, društvo, korporaciju, vladu, državu ili državnu agenciju, zakladu, društvo osoba ili udruženje (neovisno ima li zasebnu pravnu osobnost) ili dvije ili više od naprijed navedenih te upućivanje na „osobu“ uključuje i njene univerzalne sljednike, dozvoljene primatelje i stjecatelje;
 • (vi) „uključujući“ i „uključuje“ će se smatrati da je praćeno izrazom „bez ograničenja“ pa i gdje to nije izričito tako navedeno.

1.3. Ovi Opći uvjeti predstavljaju sastavni dio svakog Ugovora zaključenog između TVRTKE i Korisnika.

Sklapanje Ugovora

2.1. Ugovor se sklapa sredstvima daljinske komunikacije-putem Web shopa sukladno niže navedenim uvjetima

2.2. Ponuda TVRTKE na Internet stranici se smatra pozivom Korisniku da zaključi Ugovor. Ponuda TVRTKE nije obvezujuća te TVRTKA ima u svako doba pravo na izmjenu asortimana Proizvoda

2.3.  Kupac naručuje Prozvod popunjavanjem Internetskog obrasca i odabiranjem sredstva plaćanja. Narudžba je dovršena kada Korisnik uspješno prođe kroz cijeli proces narudžbe, Proces narudžbe se sastoji od odabira Proizvoda i unosa traženih podataka, potvrde narudžbe i naplate iste. Zaključivanjem narudžbe i prihvaćanjem ovih uvjeta se smatra da je Ugovor sklopljen.

2.4. Korisnik će u kratkom roku zaprimiti na e-mail potvrdu narudžbe osim ako TVRTKA zbog problema u mrežnoj komunikaciji nije u mogućnosti privremeno slati e-potvrde. Nakon što Proizvod bude otpremljen, TVRTKA će Korisnika putem e-maila obavijestiti da je Proizvod predan dostavnoj službi te o očekivanom vremenu isporuke, čime se smatra da je Ugovor sklopljen.

2.5. TVRTKA zadržava pravo u bilo kojem trenutku povući Proizvod iz ponude odnosno otkazati i/ili odbiti potvrđenu narudžbu. Tvrtka će u slučaju da je Proizvod plaćen, izvršiti Korisniku povrat novčanih sredstava.

Pravo na jednostrani raskid Ugovora

3.1. Korisnik ima pravo na jednostrani raskid Ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana isporuke Proizvoda odnosno zadnjeg Proizvoda iz iste narudžbe.

3.2. Izjava o raskidu mora biti jasna i dana u pisanom obliku te ju Korisnik može poslati preporučenom poštom  na adresu sjedišta društva, ili email na mail adresu. Korisnik može koristiti i obrazac za raskid.

3.2. Korisnik je dužan izvršiti povrat Proizvoda u roku od 14 dana od dana kada je TVRTKU obavijestio da raskida Ugovor. Troškove povrata snosi TVRTKA.

3.3. U slučaju jednostranog raskida Ugovora, TVRTKA će izvršiti povrat kupoprodajne cijene Proizvoda. TVRTKA neće izvršiti povrat dodatnih troškova dostave nastalih na zahtjev Korisnika. Povrat novčanih sredstava izvršit će se na sredstvo plaćanja Korisnika kojim je plaćen Proizvod u roku od 14 dana od dana kada je TVRTKA zaprimila povrat Proizvoda odnosno u roku od 14 dana nakon što mu Korisnik dostavi dokaz da je Proizvod poslao natrag, ako bi o tome TVRTKA bila obaviještena prije primitka Proizvoda.

Cijena

4.1. Cijene su izražene u eurima sa pripadajućim PDV-om. Cijene i uvjeti plaćanja vrijede isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

4.2. Korisniku će se izdati račun u elektronskom obliku i dostaviti putem e-mail adrese.

Način plaćanja

 Naručene proizvode Korisnik može platiti:

 1. Corvus Pay– Kartično plaćanje – Ovu vrstu plaćanja mogu koristiti Korisnici koji imaju Visa, Mastercard, Maestro i Diners kartice u bilo kojoj banci.
 2. Virmansko plaćanje– U slučaju odabira ove vrste plaćanja, Korisnik će na upisanu e-mail adresu dobiti predračun sa podacima za plaćanje te rokom za uplatu. U slučaju da Korisnik ne plati naruždbu u danom roku, smatrat će se da je odustao od iste.

Naplata se vrši u valuti euro prema cijenama izraženim u trenutku narudžbe.

Odgovornost

6.1. TVRTKA vodi veliku brigu o Proizvodima koje isporučuje svojim Korisnicima, ali ne može u potpunosti isključiti pogreške. U malo vjerojatnom slučaju nastanka štete, naša je odgovornost, iz bilo kojeg razloga, ograničena u skladu sa sljedećim pravilima:

 • (i) TVRTKA odgovara do iznosa cijene Proizvoda.
 • (ii) TVRTKA nije odgovorna u slučajevima Više sile, kao što su smetnje u radu Interneta ili telekomunikacijske opreme, mrežni napadi, prekidi napajanja, napadi zlonamjernog softvera ili virusa, nedostaci od strane o kojima TVRTKA ovisi o izvršenju Ugovora, požar, poplave, bolest, izostanak zaposlenika ili vladine mjere.
 • (iii) TVRTKA niti u kojem slučaju neće biti odgovarna za izgubljenu dobit, izgubljenu uštedu ili gubitak pohranjenih podataka i štetu uzrokovanu prekidom poslovanja.
 • (iii) Bilo kakva šteta mora biti prijavljena TVRTCI što je prije moguće. Pravo na odštetu prestaje ako ne obavijestite TVRTKU o šteti u roku od 30 dana od nastanka štete.

6.2. Gore opisana shema odgovornosti ne odnosi se na slučajeve u kojima se odgovornost TVRTKE zakonom ne može isključiti.

Promjene Općih uvjeta

7.1. TVRTKA može ažurirati odnosno mijenjati Opće uvjete u bilo kojem trenutku, slijedom čega upućujemo Korisnike da prije svake narudžbe pročitaju Opće uvjete.

7.2. Svaka promjena Općih uvjeta biti će objavljena putem ove Internet stranice. Izmijenjeni Opći uvjeti se primjenjuju na nove, a ne dovršene narudžbe Korisnika.

Mjerodavno pravo, rješavanje sporova te pravo na podnošenje prigovora

8.1. Svi Ugovori koje TVRTKA sklapa sa svojim Korisnicima podložni su zakonima Republike Hrvatske.

8.2.  Korisnik ima pravo podnijeti pisani prigovor TVRTKI u slučaju da je isti nezadovoljan sa naručenim Proizvodom ili uslugom TVRTKE. Prigovor se podnosi pisanim putem na adresu sjedišta TVRTKE ili putem e-maila: info@deejay.hr. Kako bi mogli što brže i učinkovitije postupiti po prigovoru, molimo Vas da u prigovoru navedete broj narudžbe, ime i prezime te adresu. Tvrtka je dužna potvrditi primitak prigovora bez odgađanja, a odgovoriti na Vaš prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja istog.

8.4.  U slučaju da Korisnik nije zadovoljan ishodom nakon podnesenog Prigovora, Korisnik ima pravo ostvarivati zaštitu svojih prava i putem tužbi Sudovima časti Hrvatske gospodarske komore (dalje u tekstu: HGK) i Hrvatske obrtničke komore (dalje u tekstu: HOK), ili pokrenuti  postupak alternativnog rješavanja sporova pred jednim od notificiranim tijelima sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju sporova.

8.5. Sukladno Uredbi 524/2103 Korisnik ima na raspolaganju i mrežnu platformu za rješavanje pravnih sporova koja je dostupna na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Korisnik i TVRTKA imaju pravo podnijeti prigovor preko spomenute mrežne platforme u svrhu rješavanja pravnih sporova.

8.6. Za sve ostale upite možete nam se obratiti izravno putem e-maila ili pisanim putem na adresu sjedišta društva.

8.7. Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno odredbama 8. Općih uvjeta te odredbama mjerodavnog zakona.

Zaštita osobnih podataka

9.1. O obradi Vaših osobnih podataka pročitajte u Pravilima privatnosti dostupnim na linku: https://deejay.hr/pravila-privatnosti/